Kandidáti byli navrženi akademickou obcí a přijali kandidaturu na funkci děkana fakulty.

Jedná se o současnou děkanku Renátu Myškovou, která fakultu vede od roku 2008 a zároveň odborně působí na Ústavu ekonomiky a managementu a Vladimíra Oleje, pracovníka Ústavu systémového inženýrství a informatiky téže fakulty.

Na veřejném předvolebním shromáždění oba vystoupili před akademickou obcí fakulty, studenty a zaměstnanci, a seznámili je se svými představami o vedení fakulty v následujících letech.

Příští úterý 15. listopadu se uskuteční volební zasedání Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní, na němž budou senátoři volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období, kterého doporučí rektorovi univerzity ke jmenování.

Současné děkance fakulty Myškové končí první čtyřleté funkční období 31. prosince. Patnáctičlenný nejvyšší samosprávný zastupitelský akademický orgán fakulty bude volit kandidáta na funkci děkana pro období 2012 – 2015. Funkci děkana může zastávat tatáž osoba po dvě po sobě jdoucí období.