„Konference otevírá aktuální celospolečenské téma, které zasahuje do andragogické, psychologické i sociální oblasti,“ uvedla odborná garantka konference Marie Vacínová.

Témata jsou vybrána z celého spektra problematiky harmonizace pracovního a osobního života: od otázek legislativních, harmonizace mateřské a rodičovské dovolené s pracovní rolí, přes rozbor aktuálních manažerských témat spojených s danou problematikou, až po úlohu duševní hygieny v 21. století.

Na konferenci vystoupí především přednášející z Katedry andragogiky a manažerských studií a hosté z významných organizací, například ISEA (Institut pro sociální a ekonomické analýzy), ICV (Institut Certifikovaného Vzdělávání), ČVUT, Vyšší odborné školy Palaestra - Akademie tělesné výchovy a sportu, Psychiatrické kliniky 1. LF UK a pro ještě větší přesah do praxe také odborníci z Energy Studia Joga.