V rámci této kategorie se posuzují vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, technologická centra a inovační centra orientovaná na oblast vědy a výzkumu, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, která spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti nebo výzkumnými ústavy.

Rozhodujícími kritérii jsou velikost nemovitosti, technické řešení a její technologické vybavení. Dále se posuzuje úroveň spolupráce navázané se vzdělávacími institucemi a celkový společenský přínos související s počtem nově vytvořených odborně zaměřených pracovních míst.

„Získané ocenění nás velmi potěšilo. Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku provozuje Univerzita Palackého už pět let. Projekt olomouckého Podnikatelského inkubátoru vznikl díky partnerství Univerzity Palackého s Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc. Naši partneři, nás podpořili nejen morálně, ale i finančně. I díky jejich podpoře jsme budovu vybavili špičkovým zařízením a můžeme našim klientům poskytovat kvalitní služby. Děkujeme CzechInvestu i porotě, že naši snahu ocenila v této významné soutěži,“ uvedla projektová manažerka VTP UP Silvie Polánková.

V současnosti hostí 27 firem

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci  (VTP UP) poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití  přístrojů a know-how Univerzity Palackého. Prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělým nápadem a zaměřením. Inkubátor je v současné době obsazen, nyní v něm působí 27 firem. Jeho cílem je snaha vytvořit příznivé podnikatelské prostředí s napojením na vědeckovýzkumné kapacity Univerzity Palackého a snaha přispět k lepšímu propojení místní ekonomiky s výzkumnými/vývojovými kapacitami.

„V loňském roce jsme úspěšně realizovali čtyři zakázky: návrh a vývoj software pro výpočet tvaru Fresnelových čoček pro použití v solárních panelech, vývoj optické aparatury pro detektory v chromatografických aplikacích, testování a porovnání antioxidační kapacity různých výrobků ze sóji a stanovení struktury plazmového nástřiku umělé kosti,“ uvedl ředitel VTP UP Jiří Herinek.

Světový unikát

Dalším z výsledků úspěšné spolupráce firmy sídlící v Podnikatelském inkubátoru a Univerzity Palackého je světový unikát v podobě čističky odpadních vod, která využívá nanotechnologie.

„Členové výzkumného týmu vedeného Olegem Lysytchukem ze společnosti H A Eco CZ, která sídlí v Podnikatelském inkubátoru, společně s výzkumným týmem vedeným Radkem Zbořilem z Centra výzkumu nanomateriálů UP zkompletovali moderní zařízení, jehož „pohonem“ jsou nanočástice železa. Díky nim je nyní možné z vody odstranit i takové toxické látky, které se dosud tradičními metodami nedařilo odbourat,“ dodal Herinek.

Soutěž organizují Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Letošní 11. ročník soutěže Investor roku 2010 a Podnikatelská nemovitost roku 2010 se koná pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka.