Na místě zvaném Isua Rock se tak poprvé podařilo najít místo, které tyto podmínky splňuje, nebo lépe řečeno splňovalo před 3,8 miliardy let, kdy vznikl první primitivní život. Lyonský tým o svém výzkumu informoval v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Podle vědců měla pro život – formování biomolekul - stěžejní význam přítomnost serpentinitu (hadce), temně zeleného minerálu, který se používá při výrobě šperků nebo dekorativních obkladů. V přírodě vzniká v místech, kde se mořská voda dostává do svrchního zemského pláště a v hloubkách kolem 200 kilometrů přechází do zóny, kde dochází k posunu zemských desek. Minerál se objevuje i na stěnách u hydrotermálních zdrojů.

Předpokládalo se již dříve, že život vznikl poblíž hydrotermálních zdrojů, které jsou dodnes k vidění na mořském dně poblíž oceánských hřbetů. V těchto místech je dostatek vodíku, metanu a dusíkatých sloučenin, které chrlí podmořské gejzíry. Ovšem tyto podmořské černé komíny jsou zároveň silně kyselé, a to brání vytvoření stabilních vazeb pro vznik aminokyselin, stavebních kamenů organických molekul. Proto bylo nutné najít takové místo, které by poskytovalo stejné prostředí a zdroje, ale bez této kyselosti.

Vysoké teploty stopy zničily

Analýza sedimentů z grónské oblasti pocházejících z doby před 3,8 miliardami let však ukázala, že specifické složení hornin v oblasti, která patří ke geologicky nejstarším na Zemi, vytvořila podmínky vhodné pro stabilizaci aminokyselin. Navíc analýza potvrdila i přítomnost fosforu, který doplnil koktejl pro vznik primitivního života.

Nicméně stopy života v této oblasti nebyly nalezeny, protože prošly vysokými teplotami a křehké stopy primitivního života byly nejspíš dokonale zničeny. Dochované stopy života pocházejí z doby mladší – před 3,55 miliardami let a byly nalezeny v Austrálii.