Je přitom jedno, zda se jedná o fotografie kvasinek, orlů, obzvlášť dovádivé mlhoviny, nebo precizně znázorněnou 3D interakci biomolekul či dokonce ohyb světelných vln v nanostrukturách. Letos je soutěž rozšířena na všechny studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy v Praze. Uzávěrka pro soutěžní snímky je 20. listopadu 2011. Poté odborná porota vybere vítěze pro všechny čtyři soutěžní kategorie.

Soutěž probíhá ve dvou paralelních liniích. V odborné se soutěží ve čtyřech kategoriích a vítěze určí odborná porota, a v divácké, kde je nejúspěšnějším příspěvkem ten, jenž získá nejvíce bodů od diváků.

V porotě i Dan Bárta 

Odborná porota je složena z předních českých odborníků na vědeckou fotografii v České republice, mezi něž patří například František Weyda, ikona české mikrofotografie a zakladatel Laboratoře digitálního zobrazování při Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích, nebo Jan Valenta z Matematicko-fyzikální fakulty, průkopník interferenční makrofotografie a autor Nanartu. Šestici odborníků z akademické půdy doplňuje textař, skladatel a zpěvák Dan Bárta, který se věnuje již delší dobu fotografování vážek.

Snahou organizátorů této akce je představit ty nejlepší ilustrátorské počiny, jejichž vypovídací hodnota je v dnešním digitálně snímaném světě stále nezastupitelná. Forma soutěže, kde primárně platí estetická pravidla a příspěvky zůstávají porotcům i laické veřejnosti až do vyhlášení vítězů anonymní, navíc stírá rozdíly mezi studenty, pedagogy a výzkumníky a staví je na stejnou startovní čáru.

Přírodovědecká fakulta se zavázala, že výhercům letošního ročníku Věda je krásná zaplatí zápisné do světových soutěží vědecké fotografie, jako je například Nikon Small World.