Projekt videonávštěv dětem umožní nejenom procvičit angličtinu, ale také nahlédnout do jiného kulturního prostředí. Naplánována jsou další setkání s dětmi ze Skandinávie.

„Pro děti i pro mě to byl obrovský zážitek,“ řekla ředitelka školky Blanka Pleštilová. „Najednou jsme se ocitli v přímém spojení se stejně starými dětmi na druhém konci světa. Děti na sebe mávaly, zdravily se, zazpívaly si společně pár anglických písniček a ještě dlouho po ukončení spojení diskutovaly o tom, co viděly a slyšely,“ dodala.

Liberecká školka chce v podobných aktivitách pokračovat a navázat s vybranými zahraničními školkami dlouhodobé partnerské vztahy. Kontakty na ně získává mj. přes mezinárodní organizaci pro předškolní vzdělávání OMEP.

Interaktivní tabule míří do školek

Zatímco na základních a středních školách již patří interaktivní tabule k běžnému vybavení, ve školkách je tento trend zatím v začátcích. Jedním z důvodů jsou poměrně vysoké pořizovací náklady, protože pro takto malé děti je potřeba využívat dražší typy tabulí, které reagují na dotyk pouhou rukou. Často také chybějí vhodné a věkově přiměřené edukativní hry a programy.

„Pro děti předškolního věku je těch skutečně dobrých pomálu, a proto se snažíme vytvářet i vlastní interaktivní materiály,uvedl Jiří Šoltys z vedení Liberecké jazykové školky.