Tématem konference je rozvíjení přístupů k projektovému vyučování jakožto formě, která je v současnosti povinně zařazovaná do výuky na všech typech škol. Snahou je také navázat akademické kontakty a spolupráci v této oblasti

Jedná se již o 9. ročník studentské konference, na které se podílejí nejen studenti Katedry chemie PedF UK, ale také studenti učitelství z Přírodovědecké fakulty UK, i z dalších českých univerzit z Ostravy, Olomouce, Hradce Králové a účastní se jí také jejich vyučující – didaktici chemie a kolegové ze zahraničí (Slovensko, USA, Finsko).

Na konferenci představí studenti práce jednak teoretického charakteru, studenti bakalářského nebo magisterského studia budou prezentovat své návrhy projektového vyučování. Výstupem konference je tištěný sborník abstraktů a elektronický sborník celých textů, který vyjde v prosinci. Pro mnohé studenty půjde o jejich první účast na vědecké konferenci a publikování odborného textu – tedy o jakýsi pomyslný akademický start.

Mezinárodní rok chemie (International Year of Chemistry, IYC) byl vyhlášen mezinárodní organizací UNESCO a Mezinárodní unií čisté a aplikované chemie IUPAC.