Celostátní koloristická konference se zahraniční účastí přinese řadu zajímavých přednášek o aktuálních novinkách v textilním průmyslu.

Program letošní konference bude informovat o nejnovějších technologických informacích z významných světových veletrhů Itma a Techtextil, zaměří se však také na prezentaci systémových aktivit, které podporují inovace. Pozornost bude rovněž věnována sousedním regionům Polska a Saska, kde textilní průmysl též patří k tradičním oborům průmyslové výroby.

„Inovace představují jeden z klíčových nástrojů strategie trvale udržitelného rozvoje a textilní průmysl v podmínkách znalostní ekonomiky hledá efektivní cesty k novým výrobkům, otevírajícím nové trhy pro textilie vyráběné flexibilními, efektivními technologiemi šetrnými k životnímu prostředí,“ uvedl předseda Spolku textilních chemiků a koloristů Jan Marek.

V této oblasti se vedle vytvořených národních strategických programů odvětví - technologických platforem - bude do popředí stále více prosazovat úloha regionální podpory inovací. Společná komunikace, mezinárodní a meziregionální projekty výzkumu, vývoje a inovací tak mohou významně přispět k vzájemnému poznání a podpoře stanovených cílů.