Příspěvky jsou určeny na platy pedagogů úspěšných žáků z mezinárodních a národních kol soutěží a na učební pomůcky, vybavení specializovaných učeben, spotřební materiál nebo odbornou literaturu.

Ocenění se uskutečnilo díky dotačnímu programu kraje Talent 2011. V jeho rámci obdržela od PK šeky v celkové hodnotě 200 tisíc korun plzeňská gymnázia Luďka Pika, Mikulášské nám., a F. Křižíka, dále Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy, Tachov, Sušice, Gymnázium a střední odborná škola Rokycany a Gymnázium Stříbro.

Žáci škol Plzeňského kraje letos získali v mezinárodních kolech předmětových soutěží pět medailí – tři stříbrné a dvě bronzové. Například na fyzikální olympiádě v Bangkoku, které se zúčastnilo 397 žáků z 86 zemí, vybojoval stříbro Martin Bucháček (Gymnázium L. Pika) a Hynek Kasl (Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám.) bronz.