Pokusy zachytit pozůstatek komety jsou podle Suchana zatím nejisté. Někteří astronomové hlásí pozorování velkého prachového oblaku s jasností 11 až 12 magnitud (hranice pozorovatelnosti pouhým okem je pět až šest magnitud), který je viditelný pouze z velice tmavých oblastí na Zemi velkými astronomickými teleskopy.

Kometa proletěla 10. září přísluním a tuto neděli se měla přiblížit na nejmenší vzdálenost k Zemi, asi na 35 miliónů kilometrů.

Poprvé byla kometa Elenin zaznamenána 10. prosince 2010. Ruský pozorovatel Leonid Elenin ji nalezl na snímcích pořízených na observatoři v Novém Mexiku v USA. V době objevu se kometa nacházela 647 miliónů kilometrů od Země. Vzdálenost Země od Slunce se pohybuje kolem 150 miliónů kilometrů.