Adekvátní vzdělání je prioritním požadavkem pro 86 procent zaměstnavatelů. Odbornou praxi označilo za prioritu 82 procent firem. Za velmi důležitou považuje většina zaměstnavatelů i znalost cizího jazyka.

V rámci dalšího profesního vzdělávání se potom zaměstnavatelé nejčastěji zaměřují na rozvoj znalostí spojených s výpočetní technikou, znalost cizích jazyků nebo rozvoj komunikačních schopností zaměstnanců.

Konference byla pořádána v rámci řešení grantového projektu Grantové agentury ČR pod názvem Andragogický model vzdělávání a učení. Garantem konference byl hlavní řešitel výzkumné úlohy Jaroslav Veteška, odborník na vzdělávání dospělých.

V rámci konference se na dvou vědeckých sympóziích sešla řada akademických pracovníků, zástupců profesních sdružení, odborníků na problematiku vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů z České republiky, Slovenska, PolskaChorvatska.