Členové akademické obce fakulty, akademických senátů fakult univerzity a rektor UTB mohou své návrhy podávat od 24. října do 1. listopadu. Samotné volby kandidáta na děkana se uskuteční 14. listopadu, případné druhé kolo volby je naplánováno na 5. prosince.

Fakulta managementu a ekonomiky byla založena v roce 1995, skládá se z osmi ústavů. V bakalářských i magisterských programech tam v akademickém roce 2010/2011 studovalo zhruba 3400 studentů a působilo na ní 87 akademických pracovníků.

Univerzita Tomáše Bati má celkem šest fakult, kromě již zmíněné jsou to fakulty technologická, multimediálních komunikací, aplikované informatiky, humanitních studií, logistiky a krizového řízení. Univerzita patří k největším zaměstnavatelům ve Zlínském kraji, zaměstnává 895 lidí. V akademickém roce 2010/2011 zde studovalo 13 500 studentů.