Tradiční obřad inaugurace rektora se konal v aule MU za účasti rektorů dalších českých a slovenských vysokých škol, zástupců řady institucí a představitelů kraje a města. Řízení druhé největší univerzity v České republice se rektor Bek ujal 1. září 2011.

Ve své inaugurační přednášce, která vždy vychází z vědeckého oboru nastupujícího rektora, Bek na příkladu svého oboru, muzikologie, poukázal na proměnlivost významu vědních disciplín během historie lidského poznání i proměnu společenských hodnot.

„Muzikolog v roli rektora je povinen pečovat o soulad mezi těmi i oněmi součástmi a disciplínami univerzity, soulad, který bych snad označil po Boethiově vzoru pojmem musica universitatis, harmonie univerzity,“ řekl Bek.

O funkci se ucházelo pět kandidátů

Již emeritní rektor Fiala ve své bilanční zprávě konstatoval, že Masarykova univerzita se za uplynulých sedm let jeho funkčního období zvětšila a zdvojnásobila téměř ve všech sledovaných parametrech. Za mimořádný úspěch označil Fiala výstavbu Univerzitního kampusu a zahájení projektu Středoevropského technologického institutu – CEITEC.

Rektora Beka, který působil v pozici prorektora pro strategii a vnější vztahy, vybral Akademický senát MU na jaře 2011 z pěti kandidátů. Ve své vědecké práci se Bek specializuje na hudební sociologii, dějiny novější hudby a hudební analýzu. Je autorem monografií a odborných studií vydaných v angličtině a němčině.

Pracuje v řadě odborných orgánů a veřejných funkcích. V rámci své akademické kariéry pracoval i na Univerzitě Karlově, Univerzitě Palackého v Olomouci a jako hostující pedagog na Londýnské univerzitě.