Inovace bude spočívat jak v obsahové aktualizaci, tak ve využití technologie distančního vzdělávání a podpory formou eLearningu. Univerzita tak vychází vstříc zejména uchazečům o studium při zaměstnání.

Tři vybrané obory

„Strategií univerzity je vytvořit společný studijní základ vybraných tří bakalářských studijních programů – Vzdělávání dospělých, Speciální pedagogika a vychovatelství a Sociální a mediální komunikace.

Jedná se o obory, o které je dlouhodobě velký zájem ze strany dospělých zaměstnaných osob z praxe a zároveň je o absolventy těchto oborů zájem na trhu práce,“ uvedla garantka distančního studia Helena Zlámalová.

Vybraných 25 studentů pro každý studijní obor bude před začátkem semestru pozváno na společné setkání, kde budou informování o průběhu distančního studia a harmonogramu studia.

Snadnější přístup ke vzdělání

Projekt, který je v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita financován z Evropských strukturálních fondů, a na jehož financování se podílí i pražský magistrát, má v počáteční fázi připravit první ročník studia tří vybraných oborů v distanční formě.

V dalších fázích bude následovat příprava navazujících ročníků, aby bylo možné získat akreditaci distanční formy studia daných oborů podle zákona o vysokých školách. Pilotní výuka bude na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha probíhat i v následujícím akademickém roce, celkem by se tak projektu mělo účastnit 150 studentů.

Distanční studium usnadní přístup ke vzdělání zejména pro ty, kteří již pracují a při zaměstnání si chtějí zvyšovat kvalifikaci: studijní povinnosti tak budou moci plnit z pohodlí domova. Pro přístup do výukového systému stačí uživatelská znalost práce s počítačem a dobré internetové připojení.