Meteorický roj Drakonidů je nazván podle souhvězdí Draka, ze kterého meteory zdánlivě vyletují. Obvykle se jedná o slabý roj s frekvencí maximálně několika meteorů za hodinu. V minulém století ovšem několikrát předvedl okázalý meteorický déšť, při kterém četnost meteorů činila několik tisíc za hodinu.

Frekvence Drakonidů je podle astronomů proměnlivá a viditelnost bývá nejistá. Podle odhadu expertů může přesto být tentokrát viditelná alespoň část roje - za hodinu by mělo kolem Země proletět až 750 meteoritů.

Podívanou může pokazit záře měsíce, který bude téměř v úplňku. Časové "okno" pro průlet roje navíc podle mluvčího NASA Billa Cooka není přesné, meteority se mohou o několik hodin opozdit.

Unikátní příležitost, jediná do roku 2050

Zpráva České astronomické společnosti upozorňuje, že meteorické roje vznikají z vláken, která za sebou nechávají komety. Pokud se dráha komety protíná s drahou Země, vlákna se dostanou do zemské atmosféry a při letu se rozžhaví a vypaří. Přitom dochází ke světelným efektům.

"Očekávaná sprška Drakonid je unikátní příležitostí pro pozorování tohoto meteorického roje, protože modely ukazují, že podobná podívaná se nebude minimálně do roku 2050 opakovat. Drakonidy jsou specifické tím, že se jedná o nejkřehčí částice, které mezi meteorickými roji pozorujeme. Studium jejich vlastností je proto velmi žádoucí," upozorňují astronomové.

Mateřským tělesem Drakonid je kometa 21P/Giacobini-Zinner, která byla poprvé spatřena v roce 1900 Michelem Giacobinim. Kometa oběhne kolem Slunce jednou za 6,5 roku.

Nejjasnější byl meteorický roj v letech 1933 a 1946, kdy podle očitých svědků bylo možné spatřit až 100 meteorů za minutu.

Místo se zacloněným Měsícem bude nejlepší

Zájemci o pozorování Drakonid by si měli podle astronomů vyhledat místo s co nejtmavší oblohou, pokud možno daleko od městského osvětlení. Je rovněž vhodné postavit se tak, aby jasný Měsíc byl ukrytý za domem či nějakou terénní překážkou nebo přinejmenším jej mít při pozorování za zády.

K pozorování meteorů není třeba žádného přístroje, nejlepší zážitek poskytne pozorování pouhým okem. Na meteorickou spršku jsou připraveni i profesionální astronomové z Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Nepříznivé počasí by také nemělo být překážkou speciální letecké expedice na sever Evropy.

"Podařilo se nám z evropských zdrojů zajistit financování letu německého výzkumného letadla DLR Falcon, které bude mít na palubě několik fotografických a video kamer mezinárodního týmu. Letadlo se vydá do švédské Kiruny, kde se připojí k podobné výpravě francouzských kolegů uskutečněné letadlem Safire Falcon. Obě letadla poletí ve formaci ve výšce asi 11 km nad zemským povrchem s cílem uskutečnit dvoustaniční pozorování Drakonid. Ondřejovský tým bude mít na palubě obou letadel videokamery, německý Falcon navíc poveze ještě spektrální kameru pro pořízení spekter meteorů," uvádí zpráva České astronomické společnosti.