Kometu objevil minulý pátek amatérský astronom. V sobotu se srazila se Sluncem, poté se ze sluneční koróny zvedl mrak částic.

Podle vědců by oblaka částic koronální hmoty mohla dorazit k Zemi během několika příštích dnů. Většinu těchto částic zachytí magnetické pole Země. Mohlo by ale dojít ke geomagnetickým bouřkám, které mohou mít za následek například rušení rádiových vln, poruchy v dodávkách elektrického proudu nebo polární záři.

Odborníci přitom dosud nejsou zajedno v tom, zda náraz komety může způsobit magnetickou nestabilitu Slunce.

První dva úseky videozáznamu pocházejí z orbitální observatoře SOHO, kterou provozuje Evropská vesmírná agentura (ESA), další dvě části natočila observatoř SDO spadající pod NASA.

Sluneční koróna

jsou žhavé plyny nacházející se v okolí Slunce, které unikají z jeho fotosféry. Sahá milióny kilometrů do okolního vesmíru. Při slunečních erupcích dochází k tzv. výronům koronální hmoty.

Koróna je pozorovatelná při úplném zatmění Slunce nebo pomocí zvláštního přístroje zvaného koronograf.