Negativní trend potvrzují alarmující počty absolventů učebních oborů. Například v loňském školním roce se vyučilo v Praze a ve středních Čechách pouze 62 zedníků, 44 tesařů, 8 pokrývačů a podobně nízká čísla hlásí i ostatní regiony.

Přitáhnout zájem mladých lidí k řemeslu a také zvýšit prestiž těchto oborů v očích veřejnosti je hlavním cílem celorepublikové Soutěžní přehlídky řemesel SUSO určené pro studenty stavebních učebních oborů. Ti nejšikovnější představují svou zručnost na finále, které probíhá v Praze na veletrhu FOR ARCH 2011 ve dnech 21. až 23. září.

„Zedník nebo obkladač nezní dnešní mladé generaci právě jako povolání snů, proto při rozhodování o středoškolském vzdělání raději volí gymnázium nebo humanitní obory. Přitom praxe ukazuje, že ekonomů a podobně zaměřených absolventů je nadbytek, bohužel sehnat šikovného řemeslníka bývá dnes téměř nadlidský úkol,“ uvedl manažer SUSO David Surmaj.

Jeho slova potvrzuje také nepříznivá statistika ze středních škol, které mají novou generaci řemeslníků vychovávat. Ve školním roce 2009-2010 vyšlo z pražských a středočeských škol celkem 62 zedníků, tedy o 20 absolventů méně než v předchozím roce. Klesající trend lze vysledovat také u truhlářů, klempířů nebo montérů suchých staveb.

Podobná situace je také v ostatních regionech ČR, např. v Karlovarském kraji úspěšně ukončilo studium čtyřikrát méně truhlářů než v předchozím roce a na Liberecku chybí mladí pokrývači a klempíři zcela.