Podle některých škol přitom psychologové a speciální pedagogové pomáhají žákům, učitelům i rodičům. Na školách, kde psychologa nebo speciálního pedagoga mají, je prý také méně projevů šikany a agresivity.

Z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání (UIV) vyplývá, že v září 2005 bylo ve školách 175 psychologů, od té doby se jejich počet téměř zdvojnásobil na 331 v září 2010. Počet speciálních pedagogů je o něco vyšší, v posledních pěti letech se pohyboval zhruba mezi 850 a tisícovkou. Počet škol podle UIV klesl z 8681 v roce 2005 na loňských 8474.

Zvýšit počet psychologů a speciálních pedagogů, nabídnout jim metodickou pomoc a snížit rizika, která mohou ovlivňovat vzdělávání, se snažil v uplynulých dvou letech projekt Rozvoj školských poradenských pracovišť. Projekt, za kterým stál Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP), získal z evropských fondů 138,5 miliónu korun.

„V projektu jsme od začátku, nedovedeme si představit, že by nepokračoval," říká Jaroslav Hejný, ředitel základní školy v Brankovicích na jižní Moravě. Škola má díky projektu speciálního pedagoga na plný úvazek, sama by ho ale ze svého rozpočtu nemohla zaplatit.

Zapojilo se 175 škol

„Je členem pedagogického sboru, ale zároveň je člověkem zvenku. Rodiče i žáci mu tak svěří věci, které by učitelům neřekli," uvedl Hejný, který se tento týden zúčastnil závěrečné konference k projektu. Podle ředitele pomáhá speciální pedagog i některým školkám v okolí, kterým mimo jiné pomáhá posoudit, zda děti zvládnou nástup do školy.
Další ředitelé zase využívají psychology například u zápisů, kdy rodičům poradí, na čem je potřeba s dítětem před zahájením školní docházky ještě pracovat. I podle nich má psycholog u rodičů mnohem větší autoritu než učitel.

Do projektu se zapojilo 175 základních a středních škol v ČR, na kterých vznikla školní poradenská pracoviště se školními psychology nebo speciálními pedagogy. Jejich činnost byla hrazena z prostředků projektu.

„Většina škol ale odborníka stále nemá, protože odborníků moc není," konstatuje Jana Zapletalová, ředitelka divize IPPP. Většina odborníků odchází pracovat do jiných oblastí než do školství. Podle Zapletalové je současný systém nedotažený, na speciální pedagogy a psychology je málo peněz a chybí opora v zákoně. Návrhy na doplnění legislativy chtějí zástupci projektu poslat ministerstvu školství.

Na současný projekt, který skončí 30. září, by mohl navázat další, který je v současnosti v připomínkovém řízení, uvedla Zapletalová. Ministerstvo školství by na něj rádo opět získalo dotaci z EU. O dotaci na psychologa si mohou žádat přímo samotné školy prostřednictvím takzvaných šablon. Většina škol ale evropské dotace používá třeba na nákup počítačů a moderního vybavení.