A i to má svůj význam. Tato škola jako jediná specializovaná v republice totiž vyučuje děti z trochu jiného světa. Ze světa autistů.

Na chodbách žádné obvyklé vzrušené výskání či lomoz neuslyšíte. Škola v tichosti otevřela devátou třídu s individuální péčí o děti trpící poruchou autistického spektra. Je zatím jediným zařízením v ČR, kde je autistům poskytováno celé základní vzdělání. Dříve zvláštní škola se už od roku 2003 specializuje na práci s dětmi trpícími autismem a přidruženými mentálními či jinými postiženími.

„Vzhledem k tomu, že stále narůstá počet těchto dětí, tak nutně potřebujeme rozšířit i počet tříd,“ říká ředitel školy Tomáš Musil. Ve třídách se učí děti zhruba od pěti do osmnácti let. Chod školy se proti tomu v klasické základní škole liší téměř ve všech detailech.

„U nás nezvoní, nemáme pevně stanovený začátek vyučování. Učit se začíná mezi půl osmou a devátou hodinou. Je to i kvůli tomu, že dítě může být v afektu a dřív se do školy ani dostat nemůže,“ vysvětluje ředitel. Školní třídy se tu spíš podobají dětským pokojíčkům než učebnám.

Nábytek musí být sestavený tak, aby se v místnosti děti necítily stísněně. Každé místo ve třídě slouží ke speciální aktivitě. Na jednom mají hernu, ve druhém se společně s asistenty a vychovateli učí.

Vládní škrty doléhají i sem

„Děti mají individuálně stanovený plán dne. Na nástěnce visí i lístečky s jednotlivými činnostmi, které by v průběhu dne měly zvládnout. Výuka u nás začíná už tím, že se dítě prostě převlékne,“ dodává ředitel. Škrty ve školství a nedostatek financí doléhají i sem.

„Bojujeme s penězi, abychom měli alespoň na základní provoz. Teď totiž škola nemá ani na opravu fasády nebo na to, aby všechny učebny byly bezbariérové. To musíme oželet.“

Dnes je lidí do 26 let registrovaných s autistickou diagnózou jen v Jihomoravském kraji na 780. V celé České republice statistiky mluví o čtyřech tisících autistů, u nichž byla porucha diagnostikována. Přitom se ale odhaduje, že skutečný počet autistů je mnohem vyšší.

„Poruchy autistického spektra nejsou rozhodně vzácné. Jejich výskyt v populaci se blíží až k jednomu procentu,“ uvádí krajská koordinátorka pro péči o děti s autistickým syndromem Zuzana Žampachová.