Pokud zde opravdu život existuje, měl na vývoj k dispozici o miliardu let více než ten náš pozemský. Starší je také hvězda, kterou planeta obíhá, a v současnosti je mnohem více stabilní a méně náchylná k výkyvům ve své aktivitě, takže nedestabilizuje předpokládanou atmosféru planety.

Podobnost objevené planety se Zemí je dána její správnou vzdáleností od hvězdy a také velikostí. Takových planet bylo zatím podle serveru National Geographic objeveno velmi málo - tedy nepochybně pouze jedna Gliese 581d. Sice byl oznámen objev ještě Gliese 581g, ale její samotná existence byla později zpochybněna.

HD85512b byla objevena s pomocí speciálního zařízení na vyhledávání planet HARPS na Evropské jižní observatoři v Chile. HD85512b je podle astronomů přibližně 3,5 větší než Země a má pravděpodobně atmosféru s převahou kyslíku a dusíku. Pravděpodobný je na ní i výskyt vody, protože je ve správné vzdálenosti od hvězdy. Její oběžná dráha je stabilní a nevykazuje extrémy, které by snižovaly šance na udržení života.

Nicméně podle měření je planeta oproti Zemi posunuta přeci jen více ke hvězdě a bude na ní tedy i teplejší klima. Zda není příliš horká, závisí i na oblačném systému a dalších charakteristikách atmosférického obalu.

Na zajímavosti planetě přidává, že teoreticky jednou by mohlo lidstvo vyslat k této planetě pilotovaný let, který by při rychlostech blízkých světlu mohl překonat v rozpětí lidského života. Zatím to není reálné, ale i tak je to podle serveru Popular Science přitažlivá myšlenka.