Genetické testy varanů komodských prokázaly, že mláďata ze čtvrté snůšky samice Aranky vznikla partenogenezí, tedy bez oplození samčí pohlavní buňkou. Zaměstnanci Zoo Praha čekali na rozřešení záhady otcovství více než 160 dní.

„Hned po vylíhnutí jsme odebrali části pupečních šňůr – odběr byl zcela neinvazivní a mláďata nezatěžoval, “ uvedl Daniel Frynta, který vedl tým z Univerzity Karlovy provádějící genetické testy.

Výsledky prokázaly, že s vysokou pravděpodobností nebyl otcem mláďat vylíhnutých ze čtvrté snůšky ani původní samec Draco, který uhynul v loňském roce, ani nový partner Aranky Leonardo. „Mláďata vznikla partenogeneticky, tedy nepohlavním způsobem rozmnožování, a Aranka se stala matkou i otcem svých vlastních mláďat,“ shrnul výsledky bádání Frynta.

Zatím není zcela objasněn způsob, jak k nepohlavnímu rozmnožování u varanů komodských dochází. Vědci jej poprvé prokázali až v roce 2006.

„Dá se předpokládat, že v ostrovním rozdrobeném areálu může sloužit samicím, které se ocitnou bez samce. Mláďata zplozená partenogeneticky jsou vždy samčího pohlaví - samice si tak samy zplodí partnera, se kterým se mohou dál rozmnožovat. Ve zkoumání tohoto jevu jsme ale na začátku a budeme se ho snažit ještě osvětlit,“ uvedl Petr Velenský, kurátor plazů v Zoo Praha.

Stále není zatím také jasné, jestli stejným způsobem přišla na svět i mláďata z Arančiny srpnové snůšky. Pravděpodobnost je vysoká, ale pro potvrzení tohoto faktu je nutné udělat další genetické testy.

První mládě v zoo mimo Indonésii v roce 1992

Chov varana komodského v lidské péči patří k nejnáročnějším cílům zoologických zahrad. První rozmnožení mimo Indonésii se zdařilo až v roce 1992 ve Washingtonu. V Evropě varany komodské jako první rozmnožila soukromá zoologická zahrada v přírodním výběhu na Kanárských ostrovech v roce 2004.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Ilustrační video dvou bojujících varanů komodských. Zdroj: Youtube.com

První mláďata bez účasti samce se vylíhla poprvé v Londýně a poté v Chesteru. Tento jev se nazývá partenogeneze. Bohužel však takto vzniklá mláďata jsou geneticky bezcenná - nesou dědičnou informaci pouze jednoho rodiče. Jsou to samci bez velké chovatelské perspektivy.

Do dnešního dne rozmnožilo varany dvanáct světových zoo, většinou na území Severní Ameriky, jen dvěma se podařilo odchovat troje mláďata od jedné samice - Praze a Washingtonu. Zoo Praha se tak řadí mezi varaní elitu.