Roční program pro školáky pátých až devátých tříd nabídla liberecká univerzita poprvé v loňském roce, úspěšně ho absolvovalo šest desítek dětí.

Na projekt přispěla Evropská unie 11 milióny korun

„Projekt dětské univerzity je součástí tříletého projektu Starttech - začni s technikou, na který přispěla zhruba 11 milióny korun Evropská unie,“ řekla Kočárková. První rok byl zaměřený na robotiku a mechatroniku, letos by už ale měla škola nabídnout i další obory. V budoucnu by podle vedoucího projektu Miloše Hernycha z Fakulty mechatroniky TUL měla mít vlastní obor pro děti každá z fakult školy.

Projekt má nabídnout dětem atraktivní využití volného času, vzbudit u nich zájem o studium technických oborů a ukázat jim, jak vypadá vysokoškolské studium. I proto má dětská univerzita všechny náležitosti vysokoškolského studia.

Děti absolvují imatrikulaci, kde dostanou skutečné indexy, výuku mají rozdělenou do zimního a letního semestru. Absolvují přednášky i praktická cvičení a musí samostatně zpracovat závěrečnou práci, kterou pak před odbornou komisí i obhajují. „Podmínkou absolutoria je získání stanoveného počtu kreditů a úspěšná obhajoba závěrečné práce,“ dodal Hernych.

Ke studiu prvního ročníku se loni na podzim přihlásilo na 70 školáků od první do deváté třídy. „Několik děti nenastoupilo nebo odpadly hned na začátku, ty ostatní to chytlo a vydržely až do závěrečné obhajoby,“ poznamenal Hernych.

Snaha přilákat děti k technickým oborům

Snahou všech, kdo se na projektu podíleli, bylo přivést děti k technickým oborům a přírodním vědám a ukázat jim, že za suchou teorií může být velmi zajímavá praxe. Děti netrávily hodiny jen v učebnách, ale hlavně v dílnách a laboratořích. V indexech tak měly zápočty třeba z pájení součástek, výroby bzučáku a blikače nebo z truhlářských prací, k nimž se při běžné výuce na základních školách nedostanou.

Univerzita není jedinou akcí projektu Starttech. Akce zaměřené na popularizaci vědy a techniky organizuje liberecká univerzita od srpna 2009. Díky podpoře z EU uspořádala už přes 130 akcí, do nichž se zapojilo více než 2500 dětí ze základních a středních škol a také předškoláků. „Snažíme se nekonvenčním způsobem přilákat děti ke studiu technických oborů a přírodních věd a nenásilnou formou je přesvědčit, že tyto obory mohou být zajímavé pro jejich budoucí profesní růst,“ dodal Hernych.

Strojařské kolečko se pro zájemce uskuteční v úterý 30. srpna v budově E. Podrobnosti a možnost přihlásit se je na internetových stránkách www.starttech.cz.