Planeta je vzdálena 600 tisíc km od svého „slunce“, jímž je miniaturní hvězda otáčející se 10 tisíckrát za minutu. Tato rotující koule označená PSR J1719-1438  je od Země čtyři tisíce světelných let daleko. Hmoty má o polovinu více než naše Slunce, ale průměr jen 20 km. Jde o tzv. pulsar, emitující radiové vlny do vesmíru.

Velikost, hmotnost i složení planety vědci spočítali podle charakteristiky záření, zachyceného přístroji teleskopu. Zpětnou modelací dospěli k závěru, že systém je zbytkem dvojhvězdy provázané gravitací. Hmotnější hvězda ze své „partnerky“ vysála 99 procent hmoty, především lehké prvky. Na planetě tak zbyl vedle kyslíku už jen uhlík a v důsledku tlaku nabyl podoby diamantu. Nejde však o blyštivý kámen, ale „skály“ podobných vlastností.

Existence diamantových objektů ve vesmíru je diskutována už několik let. Hvězdy z diamantu jsou podle několik let staré studie v časopise Nature diskutabilní, zato diamantové vrstvy v hlubinách planet by měly být běžné tam, kde je hlavním materiálem ne křemík jako na Zemi, ale ve vesmíru stejně běžný uhlík. Velká část meteoritů jsou tzv. chondrity, jejichž původem jsou právě uhlíková tělesa.