„Často uvádím příklad Tasmánského čerta, který se z běžně se vyskytujícího druhu kvůli novým hrozbám ocitl na pokraji vyhynutí,“ uvedl autor studie Michael Hoffmann.

Jeho tým analyzoval data z let 1996 až 2008 a u mnoha druhů zdokumentoval hrozící vyhynutí. Největší nebezpečí hrozí velkým savců, jako jsou nosorožci, tapíři, sloni nebo kapustňáci.

Nejohroženější jsou velké druhy 

„Velikost byla u savců vždy spojována s vyšším rizikem vyhynutí, protože velcí savci se mimo jiné vyskytují v menším množství, jejich rozmnožování trvá delší dobu a jsou častěji terčem lovců,“ uvedl Hoffmann.

Kromě velikosti rozhoduje o nebezpečí vyhynutí rovněž místo, kde se savci vyskytují. Mezi nejnebezpečnější místa v tomto ohledu patří jihovýchodní Asie.