Nejstarší budova univerzity v centru města projde rozsáhlou rekonstrukcí díky finančním prostředkům, které Univerzita Pardubice získala z fondů Evropské unie počátkem roku na realizaci projektu s názvem Univerzitní IT pro vzdělání a výzkum (UNIT).

Rekonstrukce odstraní zátěže a zateplí objekt

„Vznikne zde moderní, špičkově technicky, informačně i technologicky vybavené zázemí pro výuku, výzkum a vývoj, které bude sloužit především pro studenty doktorských studijních programů, a to napříč všemi fakultami,“ konstatoval spokojeně rektor Miroslav Ludwig.

V průběhu rekonstrukce budou odstraněny některé staré zátěže a dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti objektu. Vlastní stavební část rekonstrukce budovy by měla být dokončena do poloviny roku 2012.

Do laboratoří přijde špičková technika

Následně bude vybudována špičková informační a technologická infrastruktura, laboratoře s nejmodernějšími technologiemi, především specializovanými hardwarovými a softwarovými produkty.

„V objektu bude vybudováno 15 specializovaných laboratoří pro 140 studentů, 16 učeben s celkovou kapacitou 210 studentů. Zrekonstruované a rozšířené plochy tak nabídnou 4054 m2, z toho asi polovinu budou tvořit plochy spojené s výukou či výzkumem,“ shrnul rektor.

Zlepší se podmínky pro vědeckou práci

Celé nové vědecko-výzkumné zázemí v souhrnné hodnotě téměř 300 miliónů korun by mělo být dokončeno ještě v roce 2013.

„Projekt umožní významně zkvalitnit univerzitní infrastrukturu pro vzdělávání úzce propojené s výzkumem a posílí IT kompetence a interdisciplinaritu vědecko-výzkumné práce a přípravy zejména mladých badatelů a studentů doktorských studijních programů,“ uzavřela hodnocení začínající investice manažerka projektu Olga Klápšťová.