Milovník ptactva daroval České společnosti ornitologické (ČSO) 111 111 korun, což je podle vědců desetkrát až stokrát víc, než činí obvyklá výše daru. „ČSO použije darované prostředky na výkup pozemků na Josefovských loukách. Ornitologové tam už opravili sto let starý závlahový systém, díky němuž by se měla zvednout hladina podzemní vody. Vlhké louky pak poskytnou útočiště mnoha ohroženým a vzácným druhům ptáků,“ uvedl ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek.

První etapa výkupu pozemků, na nichž vzniká Ornitologický park Josefovské louky, se podle něj pomalu blíží ke konci. Od dubna 2008 do konce února 2009 se podařilo získat z darů přes čtvrt miliónu korun. Sedm vlastnických listů o celkové rozloze 2,52 hektaru je už ve vlastnictví ČSO, další kupní smlouvy jsou v různém stavu přípravy.

Investice do závlahového systému se vyplácejí

Závlahový systém na pozemcích v budovaném parku zprovoznili ornitologové letos na jaře. Uvedení roky nevyužívaného systému do funkčního stavu stálo zhruba tři milióny korun. Závlahový systém byl vybudován na začátku 20. století, kanály se zaplavovaly louky, a tím se zvyšovala jejich úrodnost.

Ornitologové chtějí stejným způsobem nabídnout lepší podmínky pro ptáky a přírodu. Původní systém nebyl od roku 1994 používán, při jeho opravě vzniklo na 18 jezírek a deset hlavních hradítek. Upravené bylo také místo pro hnízdění břehulí.

ČSO projekt Josefovské louky spustila v roce 2008. Celkem se zatím podařilo vykoupit zhruba sedm hektarů pozemků v této lokalitě, která má celkem asi 70 hektarů. Od vzniku parku se postupně zvyšuje počet ptáků, kteří se na loukách v okolí Josefova objevují.