Škola se zapojila do mezinárodního projektu čtyř středoevropských zemí, jehož cílem je podpora lidí ve venkovských regionech s vysokou nezaměstnaností. Cílovou skupinou jsou menšiny, ale také aktivní důchodci a ženy na mateřské dovolené, řekli novinářům představitelé univerzity.

Odborníci z Česka, Polska, Maďarska a Slovinska vytvářejí metodiku a databázi vhodných botanických druhů rostoucích v jednotlivých regionech. Brzy osloví vhodné kandidáty a začnou je školit v trvale udržitelném sběru a zpracování rostlin. "Pomůžeme jim získat oprávnění, aby mohli dodávat výrobky na trh. Pomůžeme také s propagací na regionálních akcích," popsala situaci garantka projektu Gabriela Růžičková z agronomické fakulty.

Tradici sběru zpřetrhala urbanizace

Léčivé i aromatické rostliny se ve střední Evropě sbíraly od dávnověku. Sběrači ale musejí dobře vědět, kde hledané druhy rostou a jak je poznat. Dříve se podobné znalosti předávaly z generace na generaci.

Ve 20. století ale urbanizace, proměna krajiny i životního stylu tradici zpřetrhala. I současná krajina dává dostatek příležitostí ke sběru. Lidé ale musí postupovat šetrně. Nevhodný nebo necitlivý způsob by vedl k ohrožení jednotlivých druhů na jejich přirozených stanovištích. "Na tom stanovišti musí něco zbýt, aby tyto aktivity mohly být vykonávány do dalších let a dalšími generacemi," zdůraznila Růžičková.

Vyškoleno má být 60 lidí 

Odborníci z Mendelovy univerzity chtějí v příštích třech letech vyškolit 60 lidí z Vysočiny a jižní Moravy. Na jaké rostliny se zaměří a jaký výrobek nabídnou, záleží na nich. Odborníci z univerzity věří, že rodiny na venkově mají spoustu tradičních receptů, které využívají plané rostliny a plody. Mohou tak třeba zkusit prodávat to, co si už po léta vyrábějí sami pro sebe.

Projekt financovaný z Evropského fondu pro sociální rozvoj podporuje také Agrární komora ČR. Výrobky by se podle šéfa regionální komory Václava Hlaváčka mohly prodávat třeba na farmářských trzích. Bez dobré propagace se ale neobejdou. "Efekt bude záležet na tom, jak k tomu přistoupí všechny zúčastněné strany, a především spotřebitel. Spotřebitel je závislý na tvrdé marketingové strategii nadnárodních řetězců," řekl Hlaváček.

Spektrum planých rostlin, které lze v české přírodě sbírat, je podle botaniků široké. Nejtypičtější ukázkou je třeba šípek, dále bez černý, kopřiva dvoudomá, heřmánek, lesní plody a planě rostoucí ovoce, včetně netradičních odrůd. Z kořeninových druhů to mohou být například některé planě rostoucí miříkovité rostliny, což jsou podle Růžičkové třeba kmín a fenykl.