„Mezi více než 140 studenty Letní školy slovanských (bohemistických) studií jsou například překladatelé z Evropské unie, posluchači bohemistiky, děti bývalých emigrantů, kteří se vracejí ke svým kořenům,“ řekla v pondělí Právu ředitelka Eva Rusinová. Kurzů se zúčastňují i cizinci žijící v Česku, aby si zlepšili své znalosti pro běžný život.

Celkem přes tři stovky stipendistů

Na šesti českých univerzitách je v letošních kurzech češtiny celkem více než 320 stipendistů. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně má jen o jednoho stipendistu méně než kolegové v Praze. Přijeli z Japonska, Jižní Koreje, Mexika i ze Spojených států, z Tchaj-wanu a z evropských zemí.

Cizinci říkají, že čeština je jazykem zapeklitým, traduje se mezi studenty. Ale jak sami posluchači pak potvrzovali, nejtěžší je na češtině slovní zásoba, slovosled, výslovnost.

Možná se v Česku usadí natrvalo

Helena Baumannová přijela do Brna z Giessenu, kde studuje slavistiku, skvěle ovládá němčinu. „Pocházím z Kazachstánu, mojí mateřštinou je ruština. Už dávno jsem si chtěla rozšířit vědomosti z dalšího slovanského jazyka, zvolila jsem si češtinu, je to krásný jazyk,“ řekla Právu. Nevylučuje, že by se v České republice někdy usadila natrvalo.

Hned v pondělí po slavnostním zahájení byli studenti rozděleni do skupin podle výsledků písemných testů. Kurzy potrvají až do 20. srpna. Někteří zájemci o češtinu si pobyt v Brně platí sami.