Tento i další vzácné druhy rostlin byly objeveny při realizaci dlouhodobého projektu na mapování flóry v jižní části okresu Ústí nad Labem.

Jedním z projektů realizovaných v roce 2011 v rámci programu Ochrana biodiverzity, jehož partnerem jsou Lesy České republiky, je podrobné floristické mapování v lokalitě Labské vrchy.

Jedná se o území v Chráněné krajinné oblasti České středohoří tvořené levostrannou částí kaňonovitého údolí řeky Labe a navazující plošinou vulkanického původu nad údolím.

Přestože tímto územím vede řada frekventovaných turistických tras a nalezneme tu tak známá a atraktivní místa, jako jsou návrší Větruše nebo Vaňovské vodopády, ochránci přírody zde potvrzují i existenci přírodně velmi cenných, avšak veřejnosti neznámých a zajímavých míst.

Kromě zmíněného kruštíku zde ochránci přírody objevili lokalitu jiné vzácné orchideje - okrotice červené, a na řadě míst potvrdili výskyt chráněného koniklece lučního, kosatce bezlistého či třemdavy bílé.