Obří vaky poskytnou potřebný čas pro restaurační projekt, který by měl pyramidu zajistit v delším časovém horizontu.

Džoserova pyramida byla na rozdíl od pozdějších pyramid v Gíze postavena z cihel, které kryly vápencové bloky. Ty byly ovšem během staletí rozkradeny. Stupňovitou stavbu tak ohrožuje mnohem více eroze.

„Celá struktura se mohla kdykoli zhroutit následkem škod, které napáchalo zemětřesení,“ uvedl šéf společnosti Cintec Peter James s tím, že se jeho týmu podařilo stavbu stabilizovat.

Přestože byla stavba v ohrožení, nepodařilo se během 19 let sehnat nikoho, kdo by se odvážil narušenou pyramidu zachránit. Všem osloveným to připadalo podle serveru MailOnline příliš riskantní.

Peter James, veterán z války o Falklandy, který sloužil v Královském námořnictvu, nakonec kontrakt získal s projektem na využití kapalinou plněných vaků, které se běžně užívají k obklopení výbušných systémů k utlumení explozivní síly. Pro potřeby stabilizace pyramidy nahradil kapalinu ve vacích vzduch.

„Dokud jsme neměli vevnitř nainstalováno lešení, ani jsme netušili, co drží 60 metrů kamení nad námi. Byla to smrtelně nebezpečná hra,“ doplnil James, který zdůraznil, že restaurace v podzemí po zajištění využije veškeré dostupné technologie, ale zvenčí nebude nic poznat.

Vaky postupně nahradí ocelové konstrukce s odpovídajícími termodynamickými vlastnostmi.