„Číslo je přibližně stejné jako loni touto dobou, celkový počet přihlášek však ještě není konečný, protože některé fakulty už vyhlásily druhá kola přijímacího řízení,“ informovala Kamila Kvapilová, tisková mluvčí ZČU. Týká se to fakulty ekonomické, kam se lze hlásit formou elektronické přihlášky do 31. července.

Bakalářské studium bez přijímaček

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských oborů proběhnou 17. srpna, uchazeči o bakalářské obory mohou být přijati bez přijímací zkoušky. Dále je to fakulta elektrotechnická, kde je možné podávat přihlášky do bakalářského studijního programu do 12. srpna, uchazeči rovněž neskládají přijímací zkoušku. Druhé kolo běží také na fakultě strojní, sem mohou uchazeči elektronické přihlášky zaslat do 14. srpna, přijati budou na základě přijímacích pohovorů 1. a 2. září.

Vedou fakulty pedagogická a filozofická

Největší zájem je tradičně o fakultu pedagogickou, která hlásí 4481 přihlášek. Jen o trochu méně přihlášek přišlo na fakultu filozofickou, která jich eviduje 4038, nejvíce na obory mezinárodní vztahy – britská a americká studia a humanistika.

Velký zájem je také o ekonomickou fakultu, kam dorazilo 3071 přihlášek. Přes dva tisíce přihlášek obdržela rovněž fakulta právnická (2700) a fakulta aplikovaných věd (2559). „Chceme oslovit studenty s velmi dobrými studijními předpoklady a vysokou motivací ke studiu,“ dodal prorektor pro strategii a rozvoj František Ježek.