Mikroskop by měl pomoci při objevování nových léků a přispět k tomu, aby vědci lépe porozuměli fungování buněk a celých organismů, řekla mluvčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Hana Bumbová. Na vývoji mikroskopu se podíleli vědci Jihočeské univerzity a Akademie věd ČR.

Nový mikroskop je výsledkem desetileté práce Josefa Lazara, s níž začal během svého působení na Columbijské univerzitě ve Spojených státech. Ve výzkumu pokračoval na Akademii věd ČR a Jihočeské univerzitě. Spolupracovali s ním Alexey Bondar, Štěpán Timr z Jihočeské univerzity a Akademie věd a Stuart Firestein z Columbijské univerzity. Autoři svůj výzkum prezentovali v prestižním vědeckém časopise Nature Methods.

Dvoufotonový mikroskop s českým patentem

Nově vyvinutá technologie staví na pokročilém druhu optického mikroskopu, takzvaném dvoufotonovém mikroskopu. V něm je biologický vzorek osvětlován pomocí silného infračerveného laseru takovým způsobem, který umožňuje trojrozměrnou prostorovou lokalizaci fluoreskujících molekul. Fluorescentní látky jsou v současnosti v biologii často využívány k zobrazení jinak nebarevných molekul.

Zlepšení mikroskopu spočívá v uzpůsobení použitého laserového svazku tak, aby jeho světelné vlny oscilovaly střídavě v různých, přesně definovaných směrech. To umožňuje využít dvoufotonového mikroskopu k zjišťování nejen toho, kde se fluorescentní molekuly nacházejí, ale i jak jsou orientovány.

Uspořádání a aplikace nového mikroskopu jsou chráněny českým patentem. Autoři usilují také o mezinárodní patent a o komerční uplatnění mikroskopu.