SKB zvolila pro dlouhodobé úložiště v roce 2009 lokalitu Forsmark, 30 km severně od Stockholmu. Povolení ke stavbě úložiště a závodu na zapouzdření ukládaných materiálů získala SKB v březnu roku 2011. Nyní buduje k úložišti ve skalním masivu nový přístupový tunel, který uvede do provozu v roce 2012, další výstavba má pokračovat v příštích letech.

V podzemní části 500 metrů pod povrchem země se má skladovat použité jaderné palivo ze švédských jaderných elektráren, které nyní pokrývají 45 procent spotřeby elektrické energie v zemi.