Omezení má spočívat v zákazu přijímat ke studiu tohoto programu další uchazeče, konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul JUDr. Je to přitom vůbec poprvé, co by veřejná vysoká škola měla přijít o akreditaci pro některý typ studia. Svoje závěry předloží akreditační komise ministerstvu školství, jež má do 120 dnů rozhodnout, zda zahájí správní řízení.

Mluvčí ZČU Kamila Kvapilová prohlásila, že i pokud by opatření navržená akreditační komisí byla přijata, nemělo by to vliv na studium současných studentů magisterského studia ani na studenty přijaté do prvního ročníku magisterského studijního programu na akademický rok 2011/2012.

Pozitivní vývoj se zastavil

Zpráva Akreditační komise konstatuje, že pozitivní vývoj na fakultě z loňska se zastavil. "Je možné sledovat zhoršení situace, vytvoření nových nedostatků a tendence k destabilizaci fakulty," uvádí komise.

Oproti stavu před rokem se podle ní výrazně zhoršila transparentnost procesů na fakultě, k čemuž přispěly některé kroky nového vedení fakulty. Fakulta například podle komise nezákonně zrušila řadu rozhodnutí o ukončení studia některých studentů, když přihlédla k důvodům, k nimž podle zákona přihlédnout možné není.

Výběrová řízení jsou v rozporu se zákonem

Komise se pozastavila i nad tím, že vypsané výběrové řízení na přijetí nových akademických pracovníků bylo v rozporu se zákonem, neboť nebylo zveřejněno ve sdělovacím prostředku s celostátní působností, jak vyžaduje vysokoškolský zákon.

Hlavním nedostatkem podle komise je, že fakulta nedokázala zajistit personální obsazení, které se po nástupu nového vedení fakulty zhoršuje. Ohlášený odchod významné části akademických pracovníků podle komise pravděpodobně nepůjde nahradit na základě výběrových řízení.

"Za daných okolností Fakulta právnická ZČU není schopná kvalitně zabezpečit uskutečňování doktorského studijního programu," tvrdí komise.

Vedení fakulty prý situaci řeší

Vedení fakulty podle Kvapilové spolu s vedením ZČU situaci řeší a soustředí se na zlepšení personální situace, a to zejména na získání pracovníků s akademickými tituly.

Fakulta do 31. října 2011 předloží akreditační komisi novou hodnotící zprávu, respektive reakreditační spis, na kterém pracuje od loňského prosince.

"V případě doktorského studijního programu vedení úzce spolupracuje na řešení spolu s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, se kterým má fakulta společnou akreditaci," doplnila Kvapilová.

Předseda akademického senátu fakulty Tomáš Pezl považuje stanovisko akreditační komise za varování a domnívá se, že fakulta má šanci problém napravit. "Pevně věřím, že do 31. října se nám podaří personální situaci vyřešit a zajistit dostatek odborných garantů pro jednotlivé programy," řekl Pezl.

Podle rektorky ZČU Ilony Mauritzové je chyba především na straně fakulty. "Situace je velmi vážná v tom, že lidé mezi sebou nedokážou najít shodu," uvedla Mauritzová. Pokud chtějí někteří pedagogové z fakulty odejít, musí za ně podle rektorky zajistit děkan adekvátní náhradu. Rektorka přesto věří, že se může ještě podařit krizi zažehnat.

Krize se táhne už dva roky

Na plzeňských právech vypukla v září 2009 největší novodobá aféra vysokého školství. Vedení školy zmítané skandály s podivnými rychlostudenty a nestandardními přijímacími řízeními vedl rok reformní tým v čele se současným ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem. Spolu s ním se na napravení reputace fakulty podílel i Eliáš, Havel či Korbel.

V říjnu 2010 byl novým děkanem překvapivě zvolen Květoslav Růžička, jenž opakuje, že hodlá v reformách pokračovat. Nedávno zvolený akademický senát, kde zůstala třetina původních učitelů, toho ale podle bývalých reformátorů není zárukou. Eliáš, Bezouška ani Korbel se do něj nedostali.