„Dětská univerzita je zaměřena na využití volného času dětí formou hry na vysokoškolské studium. Má téměř všechny jeho náležitosti, včetně přijímacího řízení, zápisu, imatrikulace, přednášek, praktických cvičení, samostudia a samostatné práce i slavnostní zakončení promocí,“ sdělila Právu mluvčí TUL Jaroslava Kočárková.

Děti mohly do poslucháren i do laboratoří

Všichni absolventi navštěvovali obor mechatronika a robotika, jehož smyslem bylo přilákat děti ke studiu technických oborů. Přístup měli nejenom do poslucháren, ale i laboratoří.

„Možná se někomu mohlo zdát, že si jenom hrajeme. Ale za absolvováním Dětské univerzity je také hodně práce. Každý, kdo vidí i modely, které jste sami zkonstruovali, musí uznat, že jste zvládli hodně věcí v oblasti programování, ale i ve vědách, jako je matematika a fyzika, které se mnohým vašim vrstevníkům zdají nudné až otravné. My jsme vás chtěli přesvědčit o tom, že tyto vědy jsou nejen užitečné, ale také zajímavé,“ řekl dětem rektor TUL Zdeněk Kůs.

V auditoriu klubu M na libereckých kolejích se sešli pyšní rodiče i prarodiče malých absolventů. „Mám tady vnuka a projekt se mi moc líbí. Těším se, že ho uvidím na takové slavnosti, je to pro mě dojemné,“ svěřil se Právu Karel Pospíšil.

Technická univerzita Liberec realizuje se svými partnery tříletý projekt už druhým rokem.