Příběh rozpustilého šestiletého klučiny Denise, který je svými rošťárnami opravdu postrachem celého okolí, a zejména nebohého souseda George Wilsona,  už si dokázal získat srdce dětských čtenářů (a díky převedení do filmové verze) i diváků v mnoha zemích světa, nevyjímaje Českou republiku.

Vliv komiksů na populární kulturu

Denise a ostatní uvedené tituly na trh uvedlo vydavatelství DC Thomson and Co. sídlící v Dundee. A studenti oboru se mají během ročního kurzu zabývat vlivem komiksů na světové umění, literaturu a populární kulturu. Obor vede doktor Chris Murray.

„Je to velmi vzrušující doba pro komiksové bádání a jsem velmi potěšen, že můžu nabídnout tento navazující magisterský obor zabývající se právě komiksy. Je to výjimečná příležitost věnovat tomuto důležitému médiu pozornost, kterou si zaslouží, a umožnit těm, kteří mají o komiksy zájem, studovat je detailně,“ tvrdí Murray.

Po složení magisterské zkoušky budou moci studenti navázat v doktorandském studiu komiksů.