Rozkvetlé orchideje podle ochránců přírody přijelo obdivovat už několik set lidí. Vzácné rostliny nápor zájmu zatím přečkaly bez úhony.

„Nevíme o tom, že by je někdo trhal, nebo ničil, alespoň ne ve větší míře. Setkali jsme se občas s tím, že je na louce nějaké vykopnuté místo, ale to může být i od prasat a rozhodně to pro orchideje neznamená žádné ohrožení. Přesadit rostlinu je stejně naprosto zbytečné, jinde se totiž neujme,“ upozorňuje Václav Křivan z Českého svazu ochránců přírody Kněžice.

Právě toto sdružení se o dvouhektarovou louku s desítkami dalších vzácných druhů rostlin už 27. rokem stará.

Pomáhá kraj i dobrovolníci

Mokřad se pravidelně ručně kosí po odkvetení orchidejí a odstraňují se náletové dřeviny. Ochráncům přírody z Kněžic, kteří se o louku starají díky finanční podpoře kraje Vysočina, s kosením v červenci pomáhají i dobrovolníci. „Kdyby se o louku vůbec nikdo nestaral, zarostla by a cenné rostliny by během několika let vymizely,“ upozornil Křivan.

Chráněný prstnatec májový

Chráněný prstnatec májový

FOTO: Jaroslav Šnajdr, Právo

Ten letos se svými kolegy opět uspořádal tradiční poznávací exkurzi po rezervaci, při níž mohli zájemci v holínkách obdivovat z vysekaných povalových chodníků kvetoucí orchideje a další druhy rostlin s odborným výkladem a vyzkoušet si sami i ruční kosení.

Největší dostupná rezervace na Jihlavsku

Přírodní rezervace Na podlesí je svou velikostí a výskytem vzácných druhů rostlin největší na Jihlavsku a Třebíčsku. Na Vysočině není ale rozhodně jediná.

Přesadit rostlinu je stejně naprosto zbytečné, jinde se totiž neujme.Václav Křivan, Český svaz ochránců přírody Kněžice

„Větší lokality s výskytem orchidejí jsou pak ve Žďárských vrších, ale jsou hůře dostupné a ví o nich většinou pouze zasvěcení,“ dodává ekolog Václav Křivan.

Na rozdíl od nich je rozkvetlá orchidejová louka hýřící barvami v údolí mezi Kněžicemi-Brodci a Opatovem vidět od nedaleké silnice už zdálky.

Kněžičtí ochránci přírody se kromě ní starají dohromady o zhruba 40 hektarů přírodně cenných území. Mokřadů se pravidelně sečou asi čtyři hektary, kromě rezervace Na Podlesí ještě Urbánkův palouk.