„Přínos takto významných investic do vědeckých center je nesporný. Nejenže vzniknou prostory vybavené nejmodernějšími technologiemi, ale špičkový výzkum a kvalitní projekty ještě více přilákají studenty a mladé vědce, kteří jsou onou investicí do budoucnosti České republiky. Díky takovýmto projektům už nebudeme montovnou Evropy, ale staneme se její myslivnou,“ uvedl k podpisu poskytnutí dotace ministr školství Josef Dobeš.

Z provizorních prostor do špičkových podmínek

Čtyři nově postavené pavilony bude využívat na 1000 studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů a více než 250 stálých zaměstnanců Ústavu experimentální biologie a Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kteří dosud sídlili v provizorních prostorách.

„Vybudováním nového centra zajistíme špičkové podmínky pro výuku studentů biologických oborů nejen v teoretické, ale i praktické rovině. Naším cílem je umožnit studentům, zejména v doktorských, ale i magisterských programech naučit se pracovat s nejnovějšími přístroji, které jsou aktuálně využívané v nejmodernějších laboratořích na světě,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.

Ve třech pavilonech se budou nacházet laboratoře a učebny pro praktickou výuku s kapacitou od 20 do 50 studentů. Součástí výstavby bude i experimentální skleník a zahrada pro potřeby výzkumu botaniků a fyziologů rostlin. Do nových prostor odpovídajících nejpřísnějším kritériím pro sbírky bude přestěhován také univerzitní herbář, jenž je se 650 tisíci položkami třetí největší v ČR.

Sterilní banka mikroorganismů

Technicky nejnáročnější bude stavba čtvrtého pavilonu. Celá dvě patra jsou v něm koncipována jako tzv. sterilní prostory pro Českou sbírku mikroorganismů, která zajišťuje uchovávání bakteriálních kultur. Další dvě patra, také se zvláštním režimem, jsou určena pro pracovní skupinu mikrobiologů a molekulárních biologů.

„Výhodou nového centra je jednak možnost unikátního spojení biologických, lékařských a biotechnologických oborů na jednom místě a současně i bezprostřední blízkost nově budovaných kapacit centra excelentního výzkumu CEITEC Masarykovy univerzity, kde budou právě naši absolventi nacházet uplatnění,“ řekl ředitel projektu Jan Helešic z Přírodovědecké fakulty MU.

Nové pavilony s moderně vybavenými laboratořemi a výukovými prostory budou sloužit i pro základní výzkum v oborech jako molekulární biologie a genetika, fyziologie živočichů, botanika, zoologie, parazitologie a hydrobiologie.