Populace slavíků obecných poklesla ve Velké Británii za uplynulých 40 let o více než 90 procent. Podle studie britských ornitologů je pták na jasné cestě směrem k úplnému vymýcení ve Velké Británii. V rámci země byl tedy zařazen mezi ty nejohroženější druhy.

Pokles britské populace slavíků je úzce spojován s rapidním úbytkem přirozeného prostředí, kde pták přebývá. A to se netýká pouze Velké Británie, ale taktéž míst v subsaharské Africe, kde pták tráví zimní období. Ve světě však na rozdíl od Velké Británie zatím ohrožen není.

Ve Velké Británii byl slavík opěvován mnoha spisovateli a básníky už od dob Chaucera. John Keats pak poté, co slyšel zpěv slavíka v zahradě roku 1817, sepsal dokonce Ódu na slavíka.