Tento univerzitní stipendijní program má za cíl rozvíjet schopnosti zúčastněných studentů a podporovat vznik nové generace mezinárodně konkurenceschopných vůdčích osobností v regionu střední a východní Evropy.

Studenti, které z uchazečů vybírá Institut mezinárodního vzdělávání (IIE) podle přísných kritérií, obdrží na dva roky roční stipendium ve výši 1500 eur a účastní se specializovaných letních seminářů.

Sedm let trvání programu

Regionální ředitel společnosti GE pro střední Evropu Leslaw Kuzaj v této souvislosti prohlásil:

„Jsme velmi rádi, že se k tomuto programu, který úspěšně funguje již sedm let, opět připojili noví studenti. GE Foundation Scholar-Leaders se kromě finanční podpory pro studenty zaměřuje rovněž na podporu spolupráce univerzit s globálními obchodními společnostmi. Zároveň pomáhá vytvořit v regionu střední a východní Evropy síť mladých intelektuálů, tedy prvek životně důležitý pro nepřetržitý vývoj a ekonomickou spolupráci regionu.“

Bezmála čtyři stovky účastníků

Stipendijní program financovaný nadací GE Foundation umožnil v průběhu posledních devíti let rozvinout vůdčí schopnosti již téměř čtyřem stovkám univerzitních studentů. Studenti mohou, kromě jiného, v příslušných zemích sledovat při práci zaměstnance GE na vedoucích pozicích a seznámit se tak s každodenní náplní jejich práce i s fungováním společnosti.

Zapojení v mimoškolních aktivitách podmínkou

V roce 2011 se o stipendium ucházeli studenti z celkem 20 univerzit ze států střední a východní Evropy. Po uchazečích jsou požadovány nejen vynikající studijní výsledky, ale také aktivní zapojení do mimoškolních aktivit (například účast ve studentských skupinách či v komunitních projektech, dobrovolnická práce, apod.) případně výjimečné vlastnosti a potenciál.

Od roku 2006 musí stipendisté v rámci programu přispívat  dobrovolnickou činností k rozvoji a zlepšování svých komunit (škol a měst).

Program GE Foundation Scholar-Leaders je první univerzitní stipendijní program v České republice a v celé střední Evropě, jehož realizaci umožnily finance poskytnuté společností General Electric (GE).

Po úspěchu v Maďarsku, kde byla tato iniciativa spuštěna na podzim roku 2002, bylo do programu zapojeno v roce 2003 rovněž Polsko, v roce 2004 Česká republika a v roce 2006 také Rumunsko.