Robotický systém pro zpracování vzorků na bakteriologická a mykologická vyšetření využívá tamní Ústav mikrobiologie jako první v České republice. Jak oznámil mluvčí nemocnice Egon Havrlant, částku 4,2 miliónu korun na něj poskytla Lékařské fakulta UP; nemocnice se podílí na provozních nákladech.

Přístroj zaručuje přesnější provedení a vyšší efektivitu vyšetření. Denně zpracuje asi 200 vzorků a kromě využití ve vědě a výzkumu se používá i pro zpracování vzorků od pacientů s nejrůznějšími infekčními chorobami.

Vyhledá původce infekce

"Při diagnostice infekčních onemocnění způsobených bakteriemi nebo kvasinkami či vláknitými houbami nám robot ve vzorcích odebraných pacientům pomáhá vyhledat původce infekce. Následuje jeho přesná identifikace a stanovení citlivosti na léky. Cílem je tedy výběr správných léčebných postupů a preparátů, čímž se zkvalitní a zkrátí léčba," uvedla primářka ústavu Yvona Lovečková.

Z laboratoře přímo do počítače

Dříve musely analýzu vzorků provádět laborantky ručně, nyní je většina úkonů zajištěna automaticky. Robot ukládá výsledky přímo do počítačového laboratorního systému.

Pořízení robotu je pokračováním modernizace pracoviště. Automatizované přístroje zdravotníci využívají například také k urychlení kultivace mikrobů v krevním vzorku při podezření na tuberkulózu nebo k sérologickému prokázání infekce. Podle Havrlanta funguje obdobný robotický systém nejblíže v Německu.