Nakladatelství Fraus, které dlouhodobě prosazuje myšlenku propojení informačních technologií a klasických nástrojů výuky do jednoho celku, začalo s vývojem digitálních učebnic pro interaktivní tabule a osobní počítače před pěti lety.

V březnu 2011 je ve formě žákovských licencí začíná nabízet školám a žákům, zejména na druhém stupni základních škol a středoškolákům. Interaktivní učebnice jsou k dispozici ke stažení na speciálním webu www.flexilearn.cz.

„Interaktivní učebnice nejsou pouhou elektronickou kopií těch papírových, ale nabízejí mnohem víc. Žák v jejich podobě dostává smysluplný obsah pro práci s počítačem, který mu umožní přirozeně zapojit další vizuální a auditivní prostředky – videa, animace, grafy, fotografie, zvuky či hudbu. Žákovská licence navíc obsahuje zábavné procvičování a testy s okamžitým vyhodnocením, které pomáhají žákům efektivně získávat nové poznatky. Výuka je tak atraktivnější a děti mnohem více baví,“ shrnuje výhody interaktivních učebnic Petr Kykal z Nakladatelství Fraus.

Norská zkušenost: výuku nezastaví ani sněhová kalamita

Žáci mají ve formě interaktivních učebnic veškeré učivo pohromadě a kdykoli k dispozici i doma, což se ukazuje jako velká výhoda nejenom pro domácí přípravu, ale zejména v době onemocnění či jinak vynucené nepřítomnosti.

„Například v Norsku se podobný přístup k digitálním materiálům osvědčil v době, kdy napadlo hodně sněhu a děti nemohly chodit do školy,“ uvádí konkrétní příklad Petr Kykal. Klíčové je, že v případě absence má žák i doma možnost seznámit se s učivem s využitím všech prostředků, které má ve škole k dispozici učitel. Interaktivní učebnice se osvědčují i při výuce žáků s různými vývojovými vadami.

V současnosti nabízí Nakladatelství Fraus, které je největším učebnicovým nakladatelstvím na českém trhu, již 93 % svých titulů pro 2. stupeň a víceletá gymnázia v interaktivní verzi. Podle informací nakladatelství je má již 45 % základních škol a víceletých gymnázií v různé míře zavedeno do výuky. Vše nasvědčuje tomu, že se interaktivní učebnice stane předvojem elektronických knih, jejichž prodej v USA poprvé překonal knihy klasické. Nástup elektronických knih na český trh je očekáván v nejbližších měsících.

Učitelé mohou snáz diferencovat mezi žáky na odlišné úrovni

Zisk mají z interaktivních učebnic i školy a učitelé, kteří v prostředí interaktivní tabule mohou snadněji diferencovat mezi odlišnými úrovněmi žáků. „V rámci výuky mohu různým skupinám žáků zadávat úkoly na jejich úrovni, které jsou pro ně motivující. Talentovaní se pak při hodině nenudí a současně mohu individuálně přistupovat i k těm, kteří jsou s látkou pozadu,“ dává k dobrému svoji zkušenost Jitka Bulínová, vedoucí učitelka na malotřídní škole v Konicích – odloučeném pracovišti ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo.

Možnosti nových výukových metod a využití interaktivního prostředí samozřejmě významně stoupají v situaci, kdy jsou žáci ve třídě vybaveni přenosnými počítači. Učitel je tak může okamžitě vyzkoušet z probrané látky, zadávat jim on-line testy a využívat tak přirozené dětské soutěživosti, k čemuž mu interaktivní učebnice nabízejí podporu ve formě předpřipravených modulů.

Digitální učebnice neznamenají soumrak tištěných učebnic

Z hlediska škol je důležité, že za interaktivní obsah učebnice nese odpovědnost nakladatel. „Veškerý obsah, informace i vizuály včetně fotografií a videí jsou ověřené a jsou u nich zajištěna autorská práva. Učitelský sbor nemusí trávit nadměrný čas s přípravou hodiny, protože vhodné tematické ilustrace jsou v i-učebnicích už po ruce. Pokud však do toho prostředí chce učitel vnést svou zkušenost a příklady třeba formou fotografií či vlastních ilustrací, prostředí mu to velmi snadno umožňuje. Naše i-učebnice pracují v uživatelském prostředí, které je i prostorem pro jiné dodavatele vzdělávacího obsahu,“ uvádí Petr Kykal.

Zájem je i ve světě

Pro použití systému z české softwarové dílny se již rozhodlo belgické nakladatelství Die Keure Educatief. „Rozhodující pro nás byla především možnost současného používání tištěných i elektronických učebnic, rychlost softwaru, možnost vkládání doplňujících materiálů, které v tištěné učebnici nebylo možné použít, například videa, zvukové nahrávky nebo animace,“ vysvětlil důvody nakladatele Bart Vandenbussche.

Právě možnost propojení tištěných učebnic a nových technologií byla hlavním důvodem, proč si software získal i polské nakladatelství BC Edukacja. „Tento systém umožní jednoduše propojit klasickou výuku pomocí tištěných učebnic s interaktivními tabulemi, kterými se třídy v polských školách v posledních letech vybavují. Učitel může během hodiny pracovat s interaktivní verzí učebnice, žáci mají na domácí přípravu učebnice klasické,“ popisuje Ewa Bluszcz z polského nakladatelství.