Do 9. ročníku evropské přírodovědecké olympiády EUSO, která se koná ve dnech 10. až 16. dubna v České republice, se zaregistrovalo 120 účastníků z 20 států Evropy. Na každý stát připadají vždy dva soutěžní týmy, tedy i Českou republiku zastupuje šest středoškoláků. Hostiteli akce se staly tři renomované české univerzity: Univerzita Pardubice, Univerzita Karlova a Univerzita Hradec Králové.

„Pokládáme za velkou čest, že se Univerzita Pardubice podílí na organizaci této významné mezinárodní soutěže,“ zdůrazňuje profesor Karel Ventura, proděkan pro vědu Fakulty chemicko-technologické a vedoucí katedry analytické chemie, v jejichž laboratořích budou studenti řešit své soutěžní laboratorní úlohy.

„Česká republika byla o organizaci 9. ročníku této evropské olympiády požádána jejím zakladatelem Michaelem Cotterem, a to v návaznosti na vynikající výsledky českých studentů jak v roce 2009, tak 2010, kdy po oba ročníky český studentský tým zvítězil,“ dodává Ventura.

Součástí soutěže EUSO bude i jednodenní konference expertů zemí EU o otázkách vyhledávání a rozvíjení talentovaných studentů v přírodních vědách, která se uskuteční 14. dubna ve školicím centru ČEZ – malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové.