"Mimořádně rozsáhlý úbytek stratosférického ozónu v oblasti Arktidy stále dosahuje až 40 procent a nadále pokračuje," doplnil s odkazem na zprávu WMO Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) s tím, že tento trend bude pokračovat i v následujících týdnech.

"Rozpad vrstvy zapříčinily látky v atmosféře, které odstraňují ozón, a také velmi chladná zima ve stratosféře," uvedla WMO na své internetové stránce. Stratosféra je obzvláště důležitou vrstvou zemské atmosféry, protože obsahuje ozón.

"K tomuto dosud nejrozsáhlejšímu zeslabení ozónové vrstvy nad severní polokoulí dochází vlivem současného působení rozkladu ozónu chemickými látkami uvolněnými do atmosféry lidskou činností a silným podchlazením stratosféry vlivem termodynamický procesů," doplňuje ČHMÚ.

ČHMÚ doporučuje ochranu před UV zářením

ČHMÚ upozornil, že oblast úbytku ozónu se v posledních dnech dotýká i střední Evropy, kde došlo k zeslabení vrstvy o zhruba 20 procent, a způsobuje tak zvýšené hodnoty intenzity UV záření. Ani za jasných dnů se však není třeba obávat, že by záření dosáhlo intenzity jako v létě.

"Přesto je ale třeba v období nastupujícího jara při delším pobytu na přímém slunci používat obvyklé ochranné prostředky proti UV záření," upozornil Karel Vaníček z ČHMÚ.

Mezinárodní dohoda se projeví až ze desítky let

Rekordní úbytek zaznamenali odborníci i přes to, že existuje mezinárodní dohoda, která omezuje výrobu a spotřebu chemikálií ničících ozón.

Kvůli dlouhé životnosti těchto látek v atmosféře bude trvat několik desítek let, než jejich koncentrace klesne na úroveň před rokem 1980.