"Celkem jsou v programu připravené čtyři miliardy korun. Jeden každý projekt přitom může od Evropské unie získat až 400 miliónů korun," upřesňuje Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.

Iniciátorem vzniku Vědeckotechnického parku Roztoky je společnost Trigema. Vědeckotechnický park bude mít celkovou užitnou plochu 4200 metrů čtverečních. Ve spolupráci s ČVUT a s podnikatelským sektorem se bude zabývat výzkumem a vývojem spalovacích motorů pro automobily, motorů s alternativními pohony i konstrukcí vozidlových převodovek.

"Vědeckotechnický park poskytne partnerům optimální prostředí pro rozvoj jejich inovačních aktivit a potřebné kapacity pro účely aplikovaného výzkumu a vývoje," uvedl hlavní manažer projektu Hugo Jandl. Kromě vlastních finančních zdrojů Trigemy je realizace projektu podpořena dotací z Operačního programu Podnikání a inovace. Zbytek potřebných prostředků je zajištěn úvěrem od Komerční banky.

Czechinvest klade důraz na projekty s vyšší přidanou hodnotou

„Agentura CzechInvest v poslední době klade důraz na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Od velkých výrobních projektů jdeme směrem k high-tech, výzkumu, vývoji a inovacím. Podporujeme projekty, které propojují akademickou a podnikatelskou sféru, čehož je vědeckotechnický park v Roztokách příkladem,“ upozorňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

„Vědeckotechnický park Roztoky je ukázkou využití synergického efektu“, upozornil Jan Macek, vedoucí Výzkumného centra automobilů a spalovacích motorů Josefa Božka. „Dochází zde k propojení podnikatelské a akademické sféry s využitím dvou různých dotací.“

„Technologická zařízení ČVUT ve VTP Roztoky, pořízená s pomocí dotace z operačního programu VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) budou mít hodnotu 196 miliónů Kč,“ doplnil Bohumil Mareš ze strojní fakulty ČVUT.

Provoz Vědeckotechnického parku Roztoky bude zahájen v září letošního roku. Objekt je stavebně téměř hotov, v současné době jsou do něj montována potřebná technologická zařízení, jejichž hodnota dosáhne 150 miliónů korun.