Do zahraničí podle něj vycestuje 42 vysokoškoláků a čtyři středoškoláci, z toho dva z olomouckého Slovanského gymnázia. Studovat budou na školách mj. v Austrálii, Norsku či ve Francii. „Studenti ze studijních pobytů podají zprávy, z nichž následně zpracujeme studii. Předložíme ji zastupitelstvu, abychom mohli projekt vyhodnotit,“ uvedl hejtman.

Kraj podporuje stáže studentů v zahraničí již pátým rokem. Letos má na stipendia vyčleněno 1,8 miliónu korun. V prvním termínu podávání žádostí projevilo zájem o příspěvek 54 studentů. Ne všichni však splnili kritéria stanovená pro jejich poskytnutí, mezi něž patří i dobrý prospěch. Druhým termínem pro podávání žádostí je červen.

Hejtmanství poskytuje stipendia proto, že studium v zahraničí může výrazně zvýšit možnosti uplatnění absolventů škol na trhu práce. Není však levnou záležitostí. Jedním ze záměrů podpory je i zastavení odlivu vzdělaných lidí z kraje.

Stipendium mohou studenti získat na dobu maximálně jednoho školního roku. Středoškoláci a studenti vyšších odborných škol musí mít trvalé bydliště v Olomouckém kraji a navštěvovat školu na jeho území. Z vysokoškoláků mohou získat stipendium i ti, kteří studují mimo region.

Olomoucké hejtmanství vyplácí také měsíční stipendia učňům, kteří studují obory, o jejichž absolventy je na trhu práce velký zájem, ale žáci devátých tříd se na ně zatím příliš nehrnou. Nárok na ně mají přitom jak učni v učilištích, jejichž zřizovatelem je kraj, tak i v soukromých. Jde například o budoucí strojní mechaniky, obráběče kovů, klempíře, zedníky, tesaře, elektrikáře, malíře, truhláře či pekaře.