Spolek Studenti pro studenty (SPS) funguje jako neoficiální zájmové sdružení studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Hlavním posláním SPS je zkvalitňování a obohacování studentského života. Toho je docíleno pořádáním nejrůznějších kulturních, sportovních, společenských a zábavních akcí. Jednou z pořádaných akcí je již tradiční open air hudební festival Hudba z FEKTu, Běh na 53, a také Odpadkobraní, které se uskuteční již tento čtvrtek 31. března 2011, v areálu kolejí Pod Palackého Vrchem.

Příroda v okolí Kolejí pod Palackého vrchem je krásná, bohužel během roku se na přilehlém kopci nahromadí spousta odpadků a nepořádku. Proto spolek Studenti pro studenty organizují právě tuto akci.

„Odpadkobraní je akce, jejímž účelem je zkrášlit naše okolí a tohoto nepořádku se zbavit,“ dodává jeden z hlavních organizátorů akce a vedoucí studentského spolku Lubomír Friml.