„Stavět by se mělo začít už letos v létě a první návštěvníky by měl tento unikátní areál přivítat v roce 2013,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc (ČSSD).

Doplnil, že v rámci projektu vyroste v areálu nová budova hlavní expozice, sklad archeologického materiálu, budova venkovní expozice a konstrukce pravěkých staveb – neolitický dům, eneolitický dům a expozice domácího zvířectva. Třípatrová budova představí modely a rekonstrukce archeologických vykopávek, podzemní stavby, jeskyně a pohřební komory. Lidé se tam budou moci také seznámit s modelem pravěké krajiny a rekonstrukcí života pravěkých lidí.

„Kromě stálé expozice a dvou výstavních sálů bude v objektu umístěn i promítací sál. Unikátní bude také propojení vnitřní expozice a expozice pod širým nebem s ukázkami archeologického výzkumu v terénu,“ doplnil popis projektu Archeoparku náměstek hejtmana Vladimír Derner (KDU-ČSL).

Návštěvníci se k archeoparku dostanou po nové přístupové komunikaci, kterou doplní parkoviště. Expozice budou navíc bezbariérové. Součástí projektu je také vyznačení nové cyklotrasy, která spojí pravěký areál ve Všestarech se sídlem Královéhradeckého kraje. Tato archeocyklotrasa, dlouhá dvanáct kilometrů, povede z Hradce Králové do Všestar po místních archeologicky význačných lokalitách, kde budou umístěny naučné tabule, ze kterých se zájemci dozví zajímavosti těchto pravěkých míst.

Garantem obsahové náplně všestarského archeoparku jsou odborníci z Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří současný areál provozují. Partnery projektu jsou vedle univerzity také obec Všestary a hradecké Muzeum východních Čech.