Soutěž souvisí s probíhající veřejnou konzultací o zelené knize Komise, která se týká nového programu, jenž bude jádrem iniciativy Unie inovací a strategie Evropa 2020. Komise chce výzkumné pracovníky a inovátory v Evropě podporovat efektivněji.

Cílem je neustále podněcovat vynikající výkony a zajistit, aby se dobré nápady dostaly na trh, kde se postarají o udržitelný hospodářský růst a nová pracovní místa. Nový program bude založen na společném strategickém rámci a bude využívat ucelený a pružný systém různých druhů financování.

Financování výzkumu bude díky tomu lépe reagovat na globální problémy a významně též přispěje k celkové strategii Evropa 2020. Odpadne tak zbytečná administrativa a účast na programu bude jednodušší. Komise tedy hledá nový název a za pomoci uznávaných osobností sestaví z obdržených návrhů užší výběr. Ten pak předloží k internetovému hlasování.

Co je Zelená kniha

Zelená kniha Komise z února tohoto roku navrhuje nový společný strategický rámec pro výzkum a inovace, který chce novým způsobem přistupovat k výzvám, jimž bude Evropa čelit v příštím desetiletí i ve vzdálenější budoucnosti. Toto nové pojetí si žádá i novou tvář. Komise proto vyhlásila soutěž, z níž má vzejít název, který si lidé snadno spojí s výzkumem a inovacemi. Zároveň má být originální, zajímavý, mít jednoduchou výslovnost a pravopis. Navíc je třeba, aby se dal použít v různých jazycích nebo se dal snadno přeložit.

Návrhy je třeba předložit do 10. května 2011 prostřednictvím této internetové stránky, kde jsou rovněž k dispozici pravidla a podmínky účasti. Mezinárodní porota pak vybere tři návrhy, z nichž bude vítěz zvolen v internetovém hlasování.