„Soutěž je příležitostí k řešení náročných problémů vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a k všestranné péči o talentované žáky,“ řekl Tomáš Pitner z Fakulty informatiky MU. Cílem soutěže je podle organizátorů napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. S těmi, kdo se umístí na nejvyšších místech, budou pak fakulty dále spolupracovat. Fakulta informatiky MU univerzity zohledňuje výsledky v olympiádě při přijímacím řízení.

Dějištěm letošního celostátního kola v nejvyšších kategoriích matematiky a programování bude Masarykova univerzita a Gymnázium tř. Kpt. Jaroše v Brně, kde soutěž začne 27. března ústředním kolem kategorie matematika. Následně od středy 30. března proběhne soutěž v kategorii programování. Akci ukončí vyhlášení vítězů olympiády, které se bude konat v pátek 1. dubna od 15:30 na Fakultě informatiky MU, Botanická 68a v Brně.

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství a zodpovědnou za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je Jednota českých matematiků a fyziků, podpořená Matematickým ústavem Akademie věd ČR. Organizaci celostátního kola zajišťuje Fakulta informatiky a Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše. Na obsahové přípravě řešených úloh se významně podílejí i Přírodovědecká fakulta MU ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.